4 anys 3 titulacions

Al nostre centre disposem de l'opció de titular-se en 3 títols de Grau Superior en 4 anys, donat que el primer curs és comú a tots els cicles.

4 x 3

Información adicional