Curs d'Acces a cicles formatius G.Superior (CAS)

Preinscripció, matrícula i organització 2015-16

S'informarà en disposar d'informacions

Per qualsevol informació podeu passar per la secretaria del  centre (Horari)

Anys anteriors

Preinscripció i matrícula 2013-14

Enllaç a la informació i procès pel curs 2013-14

 

Normativa                                                                                                                        

Actualment la forma d'accedir als cicles formatius de grau superior, és mitjançant la realització del curs d'accés o fent la prova d'accés per lliure.

 • El nostre centre disposa d'oferta per cursar el curs d'accès a grau superior (CAS).
 • Els centres que faran les proves per lliure d'accés a grau superior seran els dessignats pel Dept. d'Enseyament i l'alumne haurà d'escollir el centre en el moment de fer la inscripció telemàtica a les proves.

 

La nostra oferta

 

Objectiu.

Facilitar als alumnes que ja disposen d’un títol de grau mitjà els coneixements necessaris per accedir amb èxit als Cicles Formatius de Grau Superior d’aquella especialitat que ja coneixen.

 

Matèries Curs d'Accés.

 • Llengua catalana (128 hores)
 • Llengua castellana (128 hores)
 • Anglès (160 hores)
 • Matemàtiques (128 hores).
 • Tecnologia (128 hores)

D'altra banda hi haurà una hora setmanal de tutoria.

 

Temaris a la web del departament.

Temaris Curs d'Accés

 

Durada.

La durada del curs d'accés és d’un curs acadèmic.

 

Requisits.

Han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

Data de preinscripció i matrícula

 • Preinscripció: pendent publicació.
 • Publicació de llistes provisionals baremades: pendent publicació.
 • Període de reclamació a la baremació provisional: pendent publicació.
 • Publicació de llistes definitives baremades: pendent publicació.
 • Periode ordinari de matrícula: pendent publicació.

 

Normativa de proves per lliure pel curs 2013-14

 

Inscripció

Proves a la web del Departament. (Inscripció oberta de l'10 al 19 de març del 2014)

 

Normativa

 

Alumnat nascut l'any 1995.
Compleix els 18 anys en el 2013.

Només pot presentar-se a la prova d'accés si té un títol de tècnic del mateix itinerari que el cicle de grau superior pel que s'inscriu a la prova, i gaudirà de l'exempció de la part específica, si ho demana. Aquest títol l'ha de presentar de 8 al 17 d'abril en el institut on li correspongui examinar-se, per tant ha d'haver estat sol·licitat abans d'aquesta data. Atès que necessita el títol com a requisit, no pot puntuar-lo en el currículum.

Alumnat nascut l'any 1994 o abans.
Compleix els 19 anys o més en el 2013.
Pot presentar-se a la prova d'accés sense cap més condicionant.

 1. Si té el títol de tècnic del mateix itinerari que el cicle de grau superior pel que s'inscriu a la prova, gaudirà de l'exempció de la part específica, si ho demana. Aquest títol l'ha de presentar de 8 al 17 d'abril en el institut on li correspongui examinar-se, per tant ha d'haver estat sol·licitat abans d'aquesta data. Atès que no el necessita com a requisit, pot puntuar-lo en el currículum.
 2. Si té el títol de tècnic de diferent itinerari que el cicle de grau superior pel que s'inscriu a la prova, no pot tenir exempció de la part específica. Atès que no el necessita com a requisit, pot puntuar-lo en el currículum. Aquest títol l'ha de presentar de 8 al 17 d'abril en el institut on li correspongui examinar-se, per tant ha d'haver estat sol·licitat abans d'aquesta data.
 3. Si no té títol de tècnic perquè està cursant un cicle formatiu, no pot tenir exempció de la part específica. M'hi refereixo més a fons en el paràgraf següent. Si està cursant segon curs, pot presentar un certificat acadèmic de les qualificacions de primer curs, amb indicació de les hores, i podrà incloure en el currículum totes les hores del certificat que siguin professionalitzadores (apartat altres formacions professionalitzadores), és a dir, aquells crèdits o unitats formatives que pertanyin a unitats de competència (queden excloses les de FOL, RET, EIE, etc). Si tingués prou experiència laboral relacionada amb el cicle de grau superior a que vol accedir, o es troba en algun altre dels casos descrits en la convocatòria, pot sol·licitar l'exempció per aquest motiu fins a l'11 de març presentant la sol·licitud en un registre del Departament d'Ensenyament.
 4. Si està cursant el batxillerat, no pot incloure aquesta formació en el currículum, atès que no es tracta d'una formació professionalitzadora. Si tingués prou experiència laboral relacionada amb el cicle de grau superior a que vol accedir, o es troba en algun altre dels casos descrits en la convocatòria, pot sol·licitar l'exempció per aquest motiu fins a l'11 de març presentant la sol·licitud en un registre del Departament d'Ensenyament.

Alumnat que es presenta a les proves i acaba el cicle en aquest curs.
El calendari escolar està establert en el DOGC en l'Ordre ENS/151/2012, on s'estableix que tots els ensenyaments finalitzaran les classes el dia 21 de juny (divendres). Això comporta que els qui completen el cicle podran tramitar el títol a partir del 25 de juny.
Aquest alumnat quan s'inscriu a la prova (març) i presenta documentació (abril) en el institut on li correspon examinar-se no disposa encara del títol de tècnic, per tant la seva inscripció a la prova serà tal que haurà d'examinar-se de totes les matèries, tant de la part comuna com de la part específica.
Si algun d'aquests alumnes decideix "deixar-se" la part específica, esperant a tenir l'exempció més endevant quan tingui el títol de tècnic, ha de tenir molt present el següent:

 1. El fet de no presentar-se el dia de l'examen de la part específica, és segur que no supera la prova completa, i per tant no tindrà el certificat de superació el 30 de maig.
 2. En no disposar de certificat de superació en aquesta data, no pot presentar preinscripció per al curs vinent.
 3. Sense preinscripció, no hi ha baremació ni adjudicació de plaça.
 4. El 25 de juny rebrà el certificat conforme ha superat la part comuna de la prova, data a partir de la qual també pot tramitar el títol de tècnic.
 5. A partir d'aquesta data pot sol·licitar al Departament d'Ensenyament l'exempció total de la prova d'accés per al cicle o cicles formatius de grau superior que voldria cursar.
 6. Quan rebin la resolució d'exempció total, els centres ja estaran matriculant o hauran matriculat a totes les persones que se'ls ha adjudicat plaça en el procés d'admissió.
 7. Només podran matricular-se si han quedat vacants del cicle formatiu de grau superior.

 

Documentació a aportar.

 • Fotocòpia del DNI
 • Certificat del títol del CF que s'ha cursat

Información adicional