Normativa

Amb la finalitat d’afavorir la formació de les persones al llarg de tota la seva vida, el Departament d’Ensenyament va aprovar el Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l'oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

Objectius

  • Facilitar que les persones que treballen puguin cursar un o més UFs/mòduls solts d’un cicle formatiu. Aquesta opció és de gran interès per a les persones treballadores com a instrument de formació contínua, atès que cada un dels crèdits prepara per assolir competències professionals vàlides per al treball.
  • Permetre que els treballadors puguin emprar la formació professional específica com a instrument de formació continuada i com a eina de reciclatge. També facilitarà què les persones puguin adaptar la formació a les seves necessitats i interessos.

Unitats Formatives / Mòduls professionals.

Els alumnes es poden matricular a les UFs i/o mòduls professionals que apareixen a continuació:

  • Unitats formatives de SMIX
  • Unitats formatives de SMIX (FPDUAL)
  • Unitats formatives d'ASIX
  • Unitats formatives de DAM
  • Unitats formatives de DAW
  • Unitats formatives de DAW (FP-DUAL)

Acreditació.

El centre atorgarà un certificat de les Unitats Formatives i / o mòduls professionals cursats.

Data de matrícula UFs/Mòduls

Oberta al llarg del curs.

La matrícula d’UFs soltes es pot realitzar al llarg del curs sempre i quan hi hagin places vacants.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h