Competència digital

INDEX

 1. Calendaris a la PGA
 2. Calendaris de grups a l'ESO i BAT
 3. Calendari organitzatiu de CCFF

 

1. Calendaris a la PGA

Cada inici de curs s'aprova la PGA. Un dels apartats de la PGA conté

 • un calendari general  on s'indiquen les dates principals del curs. Inici de curs, final de curs, vacances, dies de lliure disposició.
 • Un calendari de planificació dels primers dies abans de l'inici de les classes tant a ESO/BAT com a cicles formatius
 • Un calendari de planificació del curs a l'ESO: Avaluacions, projectes, TDR's,....
 • Un calendari de planificació global de cicles: Avaluacions, segones convocatòries, presentacions de projectes,...

 

  2. Calendaris de grups a l'ESO i BAT

Cada grup d'ESO té un calendari de google gestionat pel/per la tutor/a del grup on apareixen les dates que poden ser d'interès per al grup: Avaluacions, sortides, activitats, .....

 

 3. Calendaris organitzatius de CCFF

Tot el professorat de cicles formatius, des del primer dia de curs, té accés a un calendari anual que conté la planificació de tot el curs

 • Detall de totes les reunions que es faran durant el curs
 • Avaluacions i exàmens de segones convocatòries
 • Esdeveniments que s'organitzin
 • Dates del calendari genral del curs
 • Dates de gestió de projectes
 • ....

 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h