Aplicacions

INDEX

 1. Aplicacions de gestió del Departament d'Educació
 2. Campus virtual
 3. Gassist
 4. GLPI
 5. Limesurvey
 6. Web de centre
 7. Gitlab
 8. Eines de control wifi i Internet
 9. Eines de Google Suite
 10. Gestió centralitzada

 

1. Aplicacions de gestió del Departament d'Educació

 

Es tracta d'un seguit d'aplicacions a les que espot accedir des del portal de centre i que cobreixen un seguit de funcionalitats de gestió i funcionament del centre: Processos de matrícula, comptabilitat, recursos humans, ...

Entre aquestes aplicacions podem citar: Saga, Esfera, GEDAC, IDI, INCDI,....

 

 2. Campus virtual

 

A l'Institut Nicolau Copèrnic fem un ús massiu del campus virtual. Aquest campus virtual està muntat amb un moodle en un servidor propi del centre. Podem valorar l'ús de moodle des de diferents vessants diferents:

 • Com a eina de comunicació entre professorat. Existeixen múltiples cursos de moodle vinculats als diferents equips de professorat i el campus virtual permet la comunicació dintre aquests diferents grups i en garanteix la traçabilitat de tota la comunicació
 • Com a eina de comunicació entre professorat i alumnat  de CCFF via els fòrums dels diferents cursos de moodle
 • Com a campus virtual pròpiament dit com a eina de suport de les classes de cicles formatius. Cada mòdul/pack d'unitat formatives per grup té el seu propi curs de moodle.
 • Com a eina d'avaluació de l'alumnat de CCFF. El professorat fa un ús intensiu del qualificador de forma que l'alumnat pot accedir a les seves qualificacions garantint la confidencialitat i permetent la migració d'aquestes qualificacions al programa gassist per fer-ne el seguiment de les qualificacions

 

3. Gassist

 

 Aquesta aplicació, desenvolupada íntegrament per professorat del propi institut cobreix nombroses funcionalitats de gestió del centre. Aquestes funcionalitats són:

 • control de l'assistència de l'alumnat. El professorat utilitza aquesta eina per passar llista
 • control de l'assegurament del servei
 • accés de les famílies a l'assistència de les famílies i comunicació amb els tutors/es
 • accés dels alumnes de CCFF a la seva assistència i a la seva matrícula
 • gestió de la convivència. Control de les incidències de comportament
 • gestionar la matrícula de l'alumnat de CCFF per unitats formatives
 • gestió acadèmica de l'alumnat de CCFF i accés dels tutors a aquesta informació
 • recollida d'indicadors relacionats amb l'assistència i les dades acadèmiques
 • registrar l'horari de presència al centre del professorat

 

 4. GLPI

 

 GLPI és una eina de control d'inventari i d'incidències de manteniment que tenim instal.lada en els nostres propis servidors al centre.

Des de la web de centre el professorat disposa d'un enllaç des del que pot, prèvia validació d'usuari i contrasenya, obrir una incidència i categoritzar-la com incidència TIC, manteniment de centre i/o prevenció de riscos.

En funció de la categoria la persona responsable rep la comunicació per poder-ne planificar la resolució.

També permet mantenir l'inventari del maquinari de centre. Des d'aquesta aplicació s'extreuen les dades per mantenir l'aplicatiu de cessions de dispositius des de la gestió centralitzada

 

 5. Limesurvey

 

Limesurvey és una aplicació web hostatjada al nostres servidors amb la que gestionem el tema de les enquestes de centre dintre del sistema de gestió de la qualitat.

Amb aquesta aplicació es generen les enquestes, anònimes o no, que, una vegada realitzades, permeten la generació d'uns fulls de càlcul que degudament tractats ens permeten treure els indicadors de satisfacció de tots els implicats en el funcionament de l'Institut: alumnes, professorat, famílies,...

 

 6. Web de centre

La web de centre és l'eina més important de comunicació del centre cap a l'exterior. A través  de la web  es publiquen...

 • noticies i esdeveniments de centre
 • informacions de l'oferta educativa i de funcionament i serveis de centre
 • documentacions bàsiques de centre que han de ser públiques
 • accés a documentacions habituals
 • Informacions de jornades de portes obertes, preinscripcions i matrícules

 

 7. Gitlab

 

Aquesta eina, orientada específicament al professorat i alumnat de cicles formatius, permet portar un acurat control de versions.

L'alumnat i el professorat utilitzen aquesta eina com a complement dels desenvolupaments que realitzen permetent:

 • adquirir coneixement en l'ús d'aquesta eina
 • portar un control de les versions del programari desenvolupat
 • compartir el codi entre diversos desenvolupadors
 • Treball en paral·lel sobre diferents desenvolupaments de la mateixa aplicació
 • ...

 

 8. Eines de control Wifi i Internet

 

A l'institut tenim actives un seguit d'eines per poder fer un control exhaustiu de l'ús d'Internet. Amb aquestes eines, força específiques...

 • es monitoritza l'ùs d'internet per cadascuna de les aules del centre
 • es control.la l'accés de l'alumnat a la xarxa des de diferents vessants:
  • portal cautiu que control.la l'accés per usuari i password
  • filtratge del tràfic i control d'accés a determinades webs
  • firewall
  • balanceig de les diferents subxarxes del centre
 • a CCFF, des de cada aula, permetre o impedir l'accés a Internet des de l'ordinador de professor

 

9. Eines de Google Suite

Conjunt d'eines que proporciona la Suite de Google i a les que l'administrador dona accés .

Es fa un ús intensiu de les unitats compartides en funció de les necessitats: qualitat, estratègia digital, documentació de centre, equip directiu, departaments,.... Aquestes unitats ens permeten gestionar el control de les documentacions seguint les directives que ens marca el sistema de gestió de la qualitat

 

10. Gestió centralitzada

 Aplicació web desenvolupada  per professorat del l'Institut que permet centralitzar diferents gestions de centre:

 • Gestió dels usuaris per docents i PAS. Permet la creació, modificació i eliminació dels usuaris Aquestes tasques estan íntimament relacionades, via LDAP, amb la creació de correus, assignació a grups, alta a les aplicacions, establir permisos a les aplicacions, assignacions a cursos de moodle,......
 • Gestió de les cessions de material vinculant el material contingut en l'aplicació GLPI amb el professorat i alumnat contingut a gassist. Amb aquesta aplicació esporta el control de les cessions realitzades. La seva funcionalitat s'ha vist reduïda per la posada en marxa de l'aplicació INCDI del Departament d'Educació però encara ens resulta útil per determinades tasques
 • Gestió de les fotografies dels alumnes ( En desenvolupament). Permet prendre fotografies dels alumnes de forma senzilla que seràn automàticament traslladades a totes les aplicacions de forma que tots, alumnat i professorat, té foto presa amb el mateix format i pujada directament i instantàniament a totes les aplicacions

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h