Aquest és un resum de la documentació de la que fem més us. Per accedir a més documentació podeu anar a la secció gestor documental des de la pàgina principal del centre.

Emergències
Pla d'actuació
Instruccions simulacre evacuació
Instruccions per al docent
Instruccions docents per alumnes amb necessitats especials
Telèfons d'emergència i subministraments
Plantilles de documents i actes
Plantilla document vertical (versió simple)
Plantilla document horitzontal ( versió simple)
Plantilla convocatòria de reunió
Plantilla acta de reunió
Acta d'elecció delegat/ada
Plantilla vertical amb peu per aprovació
Plantilla horitzontal amb peu per aprovació
Documents de vaga
Drets i deures dels alumnes
Sol.licitud vaga alumnes grup
Comunicació signada vaga ESO
Comunicació vaga CFGM
Sol.licituds
Sol.licitud general (pdf editable)
Plantilla justificant d'assistència per persones externes
Sol.licitud de canvi de torn 
Sol.licitud de semipresencialitat (pdf editable)
Sol.licitud de baixa d'unitats formatives o total (pdf editable)
Sol.licitud assistència altres grups per UFs pendents
Sol.licitud de cessió de materials 
Sol.licitud per sortir i entrar fora d'hores ( amb justificació)
Sol.licitud matrícula fora de requisits
Secretaria
Full autorització recollida títol
Varis
Full petició impressió alumnes
Tutors
Dossiers de tutoria ESO
Informe traspàs de tutoria
Entrevista acollida ESO
Autorització ús d'imatge ESO
Autorització de sortides horari lectiu ESO
Full demanda al Departament d'Orientació
Full demanda a l'EAP
Full autorització EAP genèrica
Pla individualitzat d'ESO
Absències professorat / alumnat
Justificant absència professorat

Sol.licitud permís professorat ( Des de l'1 d'abril, a través de l'Atri) (Manual usuari)

Declaració responsable absència professorat

Documentació del curs actual
 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h