Competència digital

INDEX

  1. Competència digital de l'alumnat
  2. Competència digital del professorat

 

1. Competència digital de l'alumnat d'ESO/BAT

 La competència de l’alumnat s’estudia des de dos eixos:

  • Antiguitat de l’alumne.
  • Estudi cursat.

Per a l’alumne nou al centre es fa un treball intens d’acolliment liderat per la tutoria i seguint les línies establertes per les coordinacions. En aquest acolliment està la vessant digital, a on a banda de crear l’usuari virtual es fa una introducció a l’ambient tecnològic.


Depenent de l’estudi cursat l’acció d’acolliment presenta petites característiques diferenciadores:

  • ESO: tenint en compte que el recorregut és de quatre anys s’afegeix l’explicació a les famílies de l’entorn digital, el qual inclou l’accés a les plataformes, a la gestió d’assistència, als tallers tecnològics i a l’equipament personal de treball. Cal destacar que en aquest cas la comunicació amb les famílies s’articula principalment amb l’aplicació de gestió d’assistència, eina que permet a les famílies tenir coneixement de l’assistència dels seus fills/es i accedir a informació diversa.
  • Batxillerat: en el cas d’alumnes de la casa hi ha una continuïtat respecte l’ESO, i si s’incorpora de nou rep una benvinguda més detallada per part de la tutoria.
  • Cicles formatius: igual que a Batxillerat en el cas de GS i igual que a l’ESO en el cas de GB i GM.

 

 2. Competència digital del professorat

 El professorat nouvingut rep una acollida a on es presenta l’institut en el seu context, s’introdueix en les eines digitals i se li fa una demostració pràctica del funcionament de l’institut.

Durant el curs es realitzen diferents formacions internes que permeten garantir una millora en la realització de les tasques pròpies en funció del perfil que desenvoluparà en l’institut.

El centre incorpora dintre de la seva documentació bàsica un pla de formació. En aquest pla de formació són nombroses les formacions entre iguals amb l'objectiu de  millorar o consolidar la competència digital del professorat

La FIC, realitzada per tot el claustre ,també ha  aportat un plus a la competència digital del professorat del centre

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h