Finalitat

El projecte d’Aula Oberta és un programa de diversificació curricular que té com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i posar al seu abast l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta.

Destinataris

Alumnes de 4t d’ESO

Metodologia

Els alumnes que participen a l’Aula Oberta segueixen algunes matèries seguint el currículum ordinari i altres, les impartiran a partir de la realització de diferents projectes la qual cosa, permetrà treballar continguts de forma més funcional i pràctica.

Aquests projectes seran:

  • Projecte Escola Bressol.
  • Projecte Enquadernació.
  • Projecte Hort.
  • Projecte Cantina.
  • Tastets d’ofici.

Fotografies.

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h