La Formació dual recupera la figura de l’aprenent iniciant al nostre alumnat en un desenvolupament professionalitzador des de la vessant acadèmica i des de la vessant empresarial. L’alumnat inicia la seva estada dual a finals del primer curs i es va desenvolupant durant el segon curs a l’empresa/entitat i el nostre centre d’estudis.

 

Els principals avantatges de la formació dual per les empreses/entitats són:

 • Descobriment de talent.
 • Participar en la formació dels professionals del futur de forma activa.
 • Formació i adquisició de futurs treballadors en plantilla.

A partir del curs 2021/2022,  l’alumnat ha de realitzar un total de 1000 hores en una entitat o empresa per a realitzar les tasques afins a seu perfil professional. En el nostre centre tenim els següents perfils:

Aquestes hores es divideixen en dos blocs:

 • 1a fase, de 0 a 100 hores en modalitat FCT: L’alumnat i empresa/entitat examinen si encaixen en els objectius i tasques que realitzaran durant la resta de l’estada dual.  L’alumnat realitza una estada en l’empresa d’un màxim de 20 hores a la setmana. No hi ha remuneració ni tampoc penalització.
 • 2ona fase, la resta d’hores fins a completar les 1000h: Aquesta fase remunerada segons l’indicador del SMI. L’alumnat por realitzar una estada fins ales 25 hores a la setmana. S’ha de tenir present que hi ha dos dies a la setmana on l'alumnat no assisteix a classes (jornada de 8 hores possibles).

La participació del nostre alumnat en els projectes de Formació Dual és un reconeixement i una responsabilitat. L’alumnat és seleccionat  segons el seu perfil acadèmic com professional idoni per poder desenvolupar tot el seu potencial professional a les empreses/entitats.

Donat que l’estada del nostre alumnat a una empresa/entitat es de llarga durada,  s'ha de tenir present la següent planificació:

 • Inici fase FCT/Dual: es recomana iniciar aquesta fase durant els mesos de maig-juny del primer curs de l'alumnat dual.
 • Resta d'estada dual: per poder realitzar les hores mínimes duals es recomana que l'horari marc per cada alumne sigui igual o superior a les 23 hores a la setmana.
Observació: La dual és un procés dinàmic i sempre es tenen en compte totes les casuístiques tan des de la vessant empresarial com del nostre alumnat. Per tant, no dubteu en preguntar-nos.

A continuació teniu l’enllaç per poder contactar amb nosaltres i iniciar una col·laboració que ben segur serà profitosa:

Formulari de contacte

Aspectes a tenir en compte referent a la formació dual:

 • L’empresa ha d’estar donada d’alta a l’aplicació digital del seguiment de pràctiques. Podeu descarregar el document per donar d’alta la vostra empresa/entitat  aquí.
 • L’empresa i el centre d’estudis han de tenir signat, de manera digital, un conveni marc que englobin els aspectes de la participació en la formació dual. Descarregar exemplar
  • La confecció i validació dels convenis marc ho realitzem nosaltres.
  • Per confeccionar aquest document es necessari lliurar el següent document emplenat degudament: Declaració Dades Empresa
 • Les pràctiques s’organitzen en torn contrari a les classes de l'alumnat. Hi ha grups de matí i tarda de SMIX i de DAM. Els grups de DAM i ASIX són de tarda.
 • L’alumnat pot realitzar un màxim de 25 hores a la setmana com a norma general. En la confecció de l’acord es fixa el marc horari de dilluns a dissabte, si escau. En els períodes no lectius l’alumnat por realitzar horaris de 40 hores a la setmana.
 • Aquestes pràctiques  són remunerades. La remuneració mínima en cada nivell es determina com segueix:
  • Cicle formatiu de grau mitjà SMIX: l’alumnat ha de rebre el 50% de l’import del SMI per hora efectiva treballada.
  • Cicles formatius de grau superior ASIX,DAM i DAW: l’alumnat rebrà com a mínim el 60% del SMI durant el 50% de l’estada dual i el 70% durant la resta de l’estada dual per hora efectiva treballada.
 • Tota la documentació de l’acord entre empresa-alumnat i empresa/entitat ho gestionem nosaltres des del centre.
 • Tot el nostre alumnat tindrà assignat un tutor de pràctiques del centre per optimitzar la comunicació amb l’empresa/entitat, alumne i centre d’estudis. L’empresa haurà de designar a la persona tutora del nostre alumnat a la seva seu.
 • Teletreball:
  • Es recomana iniciar un període de com a mínim 1/3 de l’estada en mode presencial.
  • Posteriorment es poden acollir a diferents règims de presencialitat
  • Si actualment, per motius de força major o per estàndard, l’empresa/entitat treballa en mode 100% telemàtic s’haurà d’avaluar la viabilitat de l’acollida del nostre alumnat.

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h