Usuaris de centre

INDEX

 1. Alumnat d'ESO/BAT
 2. Alumnat de CCFF
 3. Professorat

 

1. Alumnat d'ESO/BAT

 

Quan l'alumnat d'ESO i BAT de l'Institut Nicolau Copèrnic es carrega a l'aplicació de control d'assistència es duent a terme automàticament les següents accions:

Per alumnes nous, es generen simultàniament :

 • els correus del domini @alumnat.copernic.cat de cadascún dels alumnes. Aquest és el correu corporatiu d'obligada consulta
 • els usuaris per accedir a les eines google vinculades al domini copernic.cat , a l'aplicació de gestió de l'assistència i a la wifi de centre
 • la contrasenya unificada per aquestes aplicacions.

Per alumnes de continuïtat:

 • S'actualitzen dades si escau

Una vegada confirmada la correcta càrrega de dades es generen, des de l'aplicació de control d'assistència, els usuaris i contrasenyes perquè les famílies puguin accedir a l'aplicació de control de l'assistència i comunicació

Aquestes dades d'accés es fan arribar ales famílies per diferents vies escollides des de les tutories i coordinacions

L'actualització de les contrasenyes la poden realitzar els alumnes, els tutors o els administradors de Google Suite

 

 2. Alumnat de CCFF

 

Quan l'alumnat de CCFF de l'Institut Nicolau Copèrnic ha formalitzat la matrçicula, es carrega a l'aplicació de control d'assistència duent a terme automàticament les següents accions:

Per alumnes nous, es generen simultàniament :

 • els correus del domini @alumnat.copernic.cat de cadascún dels alumnes. Aquest és el correu corporatiu d'obligada consulta
 • els usuaris per accedir...
  • a les eines google vinculades al domini copernic.cat
  • la 'aplicació de gestió de l'assistència
  • al campus virtual
  • al gestor de versions git
  • a la wifi de centre
 • la contrasenya unificada per totes aquestes aplicacions.

Per alumnes de continuïtat:

 • S'actualitzen dades si escau

Una vegada confirmada la correcta càrrega de dades es generen, des de l'aplicació de control d'assistència, els usuaris i contrasenyes perquè les famílies puguin accedir a l'aplicació de control de l'assistència i comunicació

Aquestes dades d'accés es fan arribar ales famílies per diferents vies escollides des de les tutories i coordinacions

L'actualització de les contrasenyes la poden realitzar els alumnes, els tutors o els administradors de Google Suite

 

3. Professorat

La gestió dels usuaris de professorat és diferent de la de l'alumnat i tan bon punt s'incorpora al centre un membre del professorat, un dels caps d'estudi

 • genera, des de l'aplicació de gestió centralitzada, un usuari i estableix la seva contrasenya
 • introdueix dades de contacte
 • Indica a quines aplicacions de centre ha d'estar donat d'alta
 • assigna als grups als que aquest docent ha de pertanyer

Amb aquestes actuacions es desencadenen una sèrie de processos en els que  :

 • es genera l'usuari i la contrasenya per accedir a les aplicacions que s'hagin indicat. Aquestes poden ser: gestor d'assistència, campus virtual, gestor de versions, programa d'enquestes, gestió de la web, programa de gestió d'incidències,... i algunes altres més específiques dels cicles formatius
 • es dona accés a la wifi de centre
 • es genera el correu del domini copernic.cat per poder accedir al correu, d'obligada consulta, i a les eines Google que des de l'administració  de Google Suite s'hagin indicat.
 • s'assignen, en funció dels grups als que s'hagin assignat, als cursos del campus virtual vinculats a aquests grups.

L'actualització de les contrasenyes la poden realitzar els/les docents,  o  administradors de Google Suite

Quan un docent abandona el centre es deshabilita, amb el que tots els accessos donats es desactiven.

  

 


 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h