A continuació us indiquem la distribució de mòduls i unitats formatives  tot indicant si es cursen a primer o segon curs.

UF1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic (1er)
UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa (1er)
UF3: Implantació de programari específic (1er)
UF1. Introducció a les bases de dades (1er)
UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL (1er)
UF3. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental (1er)
UF4. Bases de dades objecte-relacionals (2n)
UF1. Programació estructurada. (1er)
UF2. Disseny modular (1er)
UF3. Fonaments de gestió de fitxers (1er)
UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments (2n)
UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals (2n)
UF6. POO. Introducció a la persistència en BD (2n)
UF1. Programació amb XML (1er)
UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML (1er)
UF3. Sistemes de gestió empresarial (1er)
UF1. Desenvolupament de programari (2n)
UF2. Optimització de programari (2n)
UF3. Introducció al disseny orientat a objectes (2n)
UF1. Sintaxi del llenguatge. Objectes predefinits del llenguatge. (2n)
UF2. Estructures definides pel programador. Objectes. (2n)
UF3. Esdeveniments. Manegament de formularis. Model d'objectes del document. (2n)
UF4. Comunicació asíncrona client-servidor. (2n)
UF1. Desenvolupament web en entorn servidor. (2n)
UF2. Generació dinàmica de pagines web. (2n)
UF3. Accés a dades. (2n)
UF4. Serveis web. Pàgines dinàmiques interactives. Webs Híbrides. (2n)
UF1. Servidors web i de transferència de fitxers (2n)
UF2. Servidors d’aplicacions web (2n)
UF3. Desplegament d’aplicacions web (2n)
UF4. Control de versions i documentació (2n)
UF1. Disseny de l'interfície. Estils. (2n)
UF2. Elements multimèdia: creació i integració. (2n)
UF3. Accessibilitat i usabilitat (2n)
UF1. Incorporació al treball (1er)
UF2. Prevenció de riscos laborals (1er)
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora (1er)
Projecte de DAW (2n)

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h