CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes


Jornada de portes obertes

Dimecres 29 de març a les 19:00 h

Presentació de la jornada

( Recordeu que la informació oficial és la que té total validesa )


Calendari de preinscripció i matrícula

Trobareu tota la informació oficial en aquest enllaç

La informació que mostrem a la nostra web és un extracte

Procés per alumnat amb continuïtat d'escolarització

Pot participar en aquest procés

  • L'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l'ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d'adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d'ESO. També pot participar-hi l'alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
  • L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l'alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
  • L'alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i que durant l'any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.
Fases del procés 

Dates i terminis

Llistats i observacions
Perìode de presentació de sol.licituds

Del 12 al 18 d'abril de 2023. Ambdós inclosos.
Es pot presentar documentació fins al 19 d'abril

 
LLista provisional de sol.licituds d'admeses i excloses 28 d'abril de 2023   
Termini de reclamacions del 28 d'abril al 3 de maig de 2023   
LLista definitiva de sol.licituds d'admeses i excloses 8 de maig de 2023  

 

Procés per la resta d'alumnat

Pot participar en aquest procés

  • L'alumnat que ha obtingut el títol de l'ESO l'any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l'ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  • L'alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  • L'alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d'accés (inclòs si n'està exempt) o té altres requisits d'accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l'any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d'escolarització, o que no hi han estat admesos.
  • L'alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes en el punt 2.1 per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d'escolarització.
Fases del procés 

Dates i terminis

Perìode de presentació de sol.licituds

Del 9 al 15 de maig de 2023. Ambdós inclosos.
Es pot presentar documentació fins al 16 de maig

 

Llistats i dates comunes per als dos processos

 

Fases del procés 

Dates i terminis

Llistats i observacions
LLista de sol.lictuds  de preinscripció al centre amb puntuació provisional 31 de maig de 2023  
Termini de reclamacions del 31 de maig al 7 de juny de 2023   
Llista definitiva de sol.licituds al centre amb la puntuació 14 de juny de 2023   
Publicació de la llista ordenada 20 de juny   
Publicació de l'oferta final 30 de juny   
Publicació de la relació d'admesos i llista d'espera 30 de juny de 2023   

 

 

Fase de matrícula ( Per als dos processos)

Del 3 al 7 de juliol de 2023 : Matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça

20 de juliol: Actes públics de llista d'espera

 

 


Segon període d'admissions de setembre

S'informarà en finalitzar el primer període

Publicació de vacants                    24 de juliol                                                               
Peticions per al segon període d'admissions del 25 al 27 de juliol  
Publicació de la llista d'admesos 31 de juliol  

 


 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h